Category Archives: Blog

31 Decembrie 2016 – PLAN DE CITIREA BIBLIEI ÎNTR-UN AN

By | Blog | No Comments

31 Decembrie 2016 – PLAN DE CITIREA BIBLIEI ÎNTR-UN AN

 Am încheiat cu ajutorul Domnului anul 2016, an în care ca și credincioși, urmași ai Domnului Isus ne-am propus să parcurgem citirea Bibliei. Acest lucru porneşte de la premisa că lectura Bibliei este o datorie a fiecărui credincios şi reprezintă condiţia pentru maturizării spirituale a fiecărui credincios în parte. În plus, din moment ce Biblia în întregime este autoritară din pricina inspiraţiei sale divine, nu se face deosebire între texte, ca şi cum unele ar fi mai importante decât altele.  Singura problemă, aproape la fel de veche ca şi omul, este dorinţa lui de a se îndeletnici cu citirea Cuvântului lui Dumnezeu. Chiar dacă practica aceasta debutează ca o obligaţie zilnică, undeva pe traseu – este garanţia Scripturii însăşi – se va petrece îndrăgostirea de Cuvânt. Cine a depăşit momentul presant al datoriei de a citi se va bucura şi de roadele pasiunii.

Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a dat Duhul Său care să ne ajute să creștem în maturitate. Aceasta trebuie să fie ținta fiecărui credincios. Domnul să ne ajute să avem parte de această creștere spirituală dorită de El pentru a putea să fim tot mai mult și tot mai bine folosiți de El pentru lucrarea Sa și pentru Împărăția Sa!

30 Decembrie 2016 – PLAN DE CITIREA BIBLIEI ÎNTR-UN AN

By | Blog | No Comments

30 Decembrie 2016 – PLAN DE CITIREA BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Maleahi 1-4

Cartea Maleahi este o profeție: Cuvântul lui Dumnezeu pentru Israel prin Maleahi (1:1). Aceasta a fost avertizarea lui Dumnezeu prin Maleahi, ca să le spună oamenilor să se întoarcă la Dumnezeu. Odată cu încheierea ultimei cărți a Vechiului Testament, rostirea dreptății lui Dumnezeu și promisiunea restaurării Sale prin Mesia care urma să vină răsună în urechile israeliților. Patru sute de ani de tăcere urmează, încheindu-se cu un mesaj asemănător din partea următorului profet al lui Dumnezeu, Ioan Botezătorul, care anunță: „Pocăiți-vă, căci Împărăția cerurilor este aproape” (Matei 3:2). Maleahi a scris cuvintele Domnului către poporul ales al lui Dumnezeu care se rătăcise, în special preoții care se întorseseră de la Domnul. Preoții nu tratau în mod serios jertfele pe care trebuiau să I le aducă lui Dumnezeu. Erau sacrificate animale cu cusururi, cu toate că legea cerea animale fără defect (Deuteronomul 15:21). Bărbații lui Iuda le tratau în mod neloial pe nevestele tinereții lor și se întrebau de ce Dumnezeu nu le-ar accepta jertfele pe care le aduceau. De asemenea, oamenii nu dădeau zeciuială așa cum ar fi trebuit să facă (Leviticul 27:30, 32). Dar în ciuda păcatului poporului și a faptului că s-au îndepărtat de Dumnezeu, Maleahi reafirmă dragostea lui Dumnezeu pentru poporul Său (Maleahi 1:1-5) și promisiunile Sale privitoare la un sol care urma să vină (Maleahi 2:17-3:5).

Maleahi 3:1-6 este o profeție care îl privea pe Ioan Botezătorul. El a fost solul Domnului trimis să pregătească calea (Matei 11:10) pentru Mesia, Isus Cristos. Ioan a propovăduit pocăința și a botezat în Numele Domnului, pregătind astfel calea pentru prima venire a lui Isus. Dar Solul care intra „deodată în Templu” este Însuși Cristos la a doua Sa venire, când vine cu putere și mărire (Matei 24). În acel timp, El îi va „curăța pe fiii lui Levi” (v. 3), însemnând că aceia care au reprezentat Legea mozaică vor avea ei înșiși nevoie de curățire de păcat prin sângele Mântuitorului. Numai atunci vor fi în stare să aducă „daruri neprihănite”, pentru că va fi neprihănirea lui Cristos imputată lor prin credință (2 Corinteni 5:21).

Dumnezeu nu e mulțumit atunci când nu ascultăm poruncile Lui. El le va răsplăti celor care Îl nesocotesc. În ceea ce privește faptul că Dumnezeu urăște divorțul (2:16), Dumnezeu ia în serios legământul căsătoriei și nu vrea ca acesta să fie rupt. Trebuie să rămânem fideli partenerului de căsnicie din tinerețea noastră o viață întreagă. Dumnezeu vede inima noastră, așa că știe ce intenții avem; nimic nu poate fi ascuns de El. El Se va întoarce și va aduce judecata. Dar dacă ne întoarcem la El, El Se va întoarce la noi (Maleahi 3:6). Doamne îți mulțumim!

29 Decembrie 2016 – PLAN DE CITIREA BIBLIEI ÎNTR-UN AN

By | Blog | No Comments

29 Decembrie 2016 – PLAN DE CITIREA BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Zaharia 13-14; Luca 24

Luca 24:45-47: „Atunci le-a deschis mintea, ca să înțeleagă Scripturile. Și Le-a zis: „Așa este scris, și așa trebuia să pătimeasca Cristos, și să învieze a treia zi dintre cei morți . Și să se propovăduiască tuturor neamurilor, în Numele Lui, pocăința și iertarea păcatelor, începând din Ierusalim.”

Domnul Isus a vorbit despre o viață de dincolo de mormânt. A crede că mai există o lume și că ne vom întâlni cu cei dragi ce au murit, într-un trup de slava pe care îl vom primi la înviere, nu mai este ceva ce cred prea mulți în zilele noastre dar acest lucru este adevărul central al credinței creștine, și trebuie să fie și al nostru. Și noi trebuie să credem în acestă realitate. Și mai mult decât atât, trebuie să ne și pregătim pentru ea.

Dacă spunem că suntem credincioși,  existența veșniciei și a lumii de dincolo trebuie să fie deasemenea central vieții noastre și a sistemului nostru de credință.

Cei ce nu-L cunosc pe Dumnezeu și nu cred Cuvântul Bibliei, pot să glumească cu privire la moarte, sau să pună la îndoială viața de dincolo. Această atitudine însă, nu-i va scuti de trista experiență a confruntării cu ceea ce de fapt au negat. Pentru cei care credem în acest adevăr fundamental, credem în existența veșniciei și se pregătesc pentru ea, trecerea în lumea de dincolo va fi o experiență binecuvântată, pentru că vor primi de fapt, ceea ce au așteptat. Doamne te rugăm ajută-ne să ne pregătim pentru ceea ce Tu ne-ai promis!

 

28 Decembrie 2016 – PLAN DE CITIREA BIBLIEI ÎNTR-UN AN

By | Blog | No Comments

28 Decembrie 2016 – PLAN DE CITIREA BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Zaharia 9-12; Luca 23

Matei 2:11: „Au văzut Pruncul… şi I s-au închinat” 

Să remarcăm două lucruri despre magi:

1) Cum i-a călăuzit Dumnezeu.

„Steaua pe care o văzuseră în Răsărit, mergea înaintea lor, până ce a venit şi s-a oprit deasupra locului unde era Pruncul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut Pruncul cu Maria, mama Lui, s-au aruncat cu faţa la pământ, şi I s-au închinat” (v. 9-11).

Nu-L limita niciodată pe Dumnezeu. Nici nu-L închide într-o experienţă personală pe care ai avut-o în trecut, când El te-a călăuzit într-un anume fel. Dacă Dumnezeu poate pune în mişcare o stea, El poate aranja fiecare împrejurare în favoarea ta. De unde au aflat magii despre naşterea lui Cristos? Poate din alinierea unor planete sau din studierea profeţiilor Vechiului Testament. Nu ştim.

Un lucru, însă, e sigur: ei îl căutau pe Dumnezeu şi acesta trebuie să fie punctul de pornire pentru noi toţi.

2) Cum i-a ocrotit Dumnezeu.

Irod nu s-a bucurat la auzul veştii aduse de aceşti magi.

El a fost mânios pe bună dreptate. Gândeşte-te puţin: dacă a fost gata să ucidă toţi băieţii evrei sub vârsta de doi ani pentru a ajunge la Isus, care erau şansele ca aceşti magi să plece cu viaţă din acel oraş? Nu prea mari – până când a intervenit Dumnezeu! „Au fost înştiinţaţi de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod, şi s-au întors în ţara lor pe un alt drum” (v. 12).

Diavolul este real, dar noi nu trebuie să ne temem, deoarece Domnul Isus l-a învins deja. Cel mai important lucru este acesta: când inima ta a pornit în căutarea lui Dumnezeu, El te va ocroti şi te va răsplăti. Îți mulțumim Tată!

27 Decembrie 2016 – PLAN DE CITIREA BIBLIEI ÎNTR-UN AN

By | Blog | No Comments

27 Decembrie 2016 – PLAN DE CITIREA BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Zaharia 5-8

Luca 22:32: „Eu M-am rugat pentru tine”

Când cineva spune: „Mă rog pentru tine!”, nu există o expresie mai mare a dragostei! Tragedia religiei lipsite de putere este că te face să nu cunoşti incredibilul potenţial al rugăciunii. Rugăciunea îl pune pe Dumnezeu în mişcare! Şi când Dumnezeu se mişcă, oamenii şi situaţiile se schimbă!

Domnul Isus i-a spus lui Petru: „Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Dar Eu M-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credinţa ta; şi după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întăreşti pe fraţii tăi” (v. 31-32).

Și Dumnezeu a dat un răspuns acestei rugăciuni! în ciuda lepădării sale de Cristos, Petru a ajuns să conducă una dintre cele mai mari treziri din istorie şi două din cărţile Bibliei îi poartă numele. Numai în veşnicie se va descoperi câte vieţi au fost salvate şi câte lucrări au fost restaurate prin ruqăciune. În rugăciune nu există distanţă. Prin rugăciune, te poţi proiecta în orice situaţie, în orice moment, oriunde pe pământ, rostind promisiunea: „orice lucru veţi cere, când vă rugaţi, să credeţi că l-aţi şi primit, şi-l veţi avea” (Marcu 11:24).

Când filistenii erau pe cale să-i anihileze pe evrei, Samuel a spus: „eu mă voi ruga Domnului pentru voi” (1 Samuel 7:5). Iar rezultatul? „Domnul a tunat în ziua aceea cu mare vuiet împotriva Filistenilor” (v. 10).

Poate asta voiau să spună strămoşii noştri când vorbeau despre „rugăciunea pentru furtună”! Dumnezeu vine în urma unei invitaţii. Rugăciunile tale deschid o uşă pentru El. De fiecare dată când te rogi în Numele lui Isus, Duhul Sfânt este autorizat să lucreze pentru a înfăptui lucruri pentru tine care nu se pot face altfel. Adu-ţi aminte de asta, data viitoare, când îţi spune cineva: „Mă rog pentru tine!”.

26 Decembrie 2016 – PLAN DE CITIREA BIBLIEI ÎNTR-UN AN

By | Blog | No Comments

26 Decembrie 2016 – PLAN DE CITIREA BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Zaharia 1-4

Zaharia a subliniat faptul că Dumnezeu i-a folosit pe profeții Lui ca să-l învețe, să-l avertizeze și să-l corecteze pe poporul Său. Din nefericire, ei au refuzat să asculte. Păcatul lor a adus judecata lui Dumnezeu. Cartea de asemenea depune mărturie că până și prorocia poate fi coruptă. Istoria arată că, în această perioadă, profeția a căzut în dizgrație printre evrei, conducând la perioada dintre testamente, când nicio voce profetică de durată nu i-a mai vorbit poporului lui Dumnezeu.

Cartea Zaharia ne învață faptul că mântuirea poate fi obținută de fiecare. Ultimul capitol înfățișează oameni din toată lumea care vin să se închine lui Dumnezeu, care dorește ca toți oamenii să-L urmeze. Aceasta nu este doctrina universalismului, adică faptul că toți oamenii vor fi mântuiți pentru că este în natura lui Dumnezeu să mântuiască. Mai degrabă, cartea ne învață că Dumnezeu dorește ca toți oamenii să I se închine și îi acceptă pe cei care fac acest lucru, indiferent de exprimările lor naționale sau politice, așa cum e în cazul eliberării lui Iuda și a Ierusalimului de dușmanii lor politici. În cele din urmă, Zaharia a propovăduit că Dumnezeu este Suveran peste această lume, în ciuda oricărei aparențe contrare. Vedeniile lui cu privire la viitor indică faptul că Dumnezeu vede tot ceea ce se va întâmpla. Descrierile intervențiilor lui Dumnezeu în lume ne învață faptul că, în cele din urmă, el va aduce evenimentele omenirii la finalul pe care El l-a ales. El nu elimină libertatea individului de a-L urma pe Dumnezeu sau de a se răzvrăti, dar îi trage pe oameni la răspundere pentru alegerile pe care le fac. În ultimul capitol, chiar și forțele naturii răspund la controlul lui Dumnezeu.

Profețiile despre Isus Cristos și despre era mesianică abundă în cartea Zaharia. De la promisiunea că Mesia urma să vină și să locuiască printre noi (Zaharia 2:10-12, Matei 1:23) la simbolismul Vlăstarului și a Pietrei (Zaharia 3:8-9, 6:12-13, Isaia 11:1, Luca 20:17-18) și la promisiunea celei de-a doua veniri a Sale, când cei care L-au străpuns Îl vor privi și vor boci (Zaharia 12:10, Ioan 19:33-37), Cristos este subiectul cărții Zaharia. Isus este Mântuitorul lui Israel, un izvor al cărui sânge acoperă păcatele tuturor celor care vin la El ca să capete mântuire (Zaharia 13:1, 1 Ioan 1:7).

Dumnezeu așteaptă de la noi astăzi închinare sinceră și o trăire morală. Exemplul lui Zaharia de a învinge prejudecățile naționale ne reamintește să ne îndreptăm către toate domeniile societății noastre. Trebuie să întindem invitația lui Dumnezeu pentru mântuire către oameni din toate naționalitățile, limbile, rasele și culturile, și anume faptul că mântuirea este disponibilă numai prin sângele vărsat al lui Isus Cristos pe cruce, care a murit în locul nostru, ca să facă ispășirea pentru păcat. Dar dacă respingem acea jertfă, nu mai este nicio altă jertfă prin care să putem fi împăcați cu Dumnezeu. Nu este niciun alt nume sub cer prin care oamenii să fie mântuiți (Fapte 4:12). Nu este timp de pierdut; astăzi este ziua mântuirii (2 Corinteni 6:2)!

25 Decembrie 2016 – PLAN DE CITIREA BIBLIEI ÎNTR-UN AN

By | Blog | No Comments

25 Decembrie 2016 – PLAN DE CITIREA BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Mica 6-7

Luca 22:44: „A ajuns într-un chin ca de moarte, şi a început să Se roage şi mai fierbinte; şi sudoarea i se făcuse ca nişte picături mari de sânge, care cădeau pe pământ.“

În Evanghelia după Luca, Duhul lui Dumnezeu ni-L prezintă pe Domnul Isus ca Fiul Omului – Omul adevărat, dar fără păcat! În întreaga evanghelie Îl găsim mereu în rugăciune. Cât de mult iese în evidenţă dependenţa Sa de Dumnezeu!

Şi în grădina Ghetsimani Îl vedem îngenunchind înaintea lui Dumnezeu şi vorbind cu Tatăl Său: „Tată, dacă voieşti, depărtează paharul acesta de la Mine! Totuşi, facă-se nu voia Mea, ci a Ta.“ Aceasta a fost ceva deosebit de greu pentru El. Atunci a văzut înaintea Sa paharul îngrozitor pe care trebuia să-L bea la cruce.

Ce luptă în sufletul Său! Necazul care devenea tot mai mare L-a determinat să Se roage tot mai arzător. Puterea răului şi a durerii se văd aici desluşit. Ele au acţionat şi asupra corpului.

El a simţit toată adâncimea apei care urma să o treacă la cruce. Apoi S-a ridicat de la rugăciune, pentru a merge la crucea de la Golgota – pentru tine şi pentru mine. Ce Mântuitor vrednic de adorare! Fii binecuvântat în veci Isuse pentru dragostea cea mare pe care ne-ai arătat-o!!!

24 Decembrie 2016 – PLAN DE CITIREA BIBLIEI ÎNTR-UN AN

By | Blog | No Comments

24 Decembrie 2016 – PLAN DE CITIREA BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Mica 4-5; Luca 22

Luca 21:11: „Pe alocurea vor fi mari cutremure de pământ…“

„Scara Richter“, numită după autorul ei, Charles Richter, este utilizată astăzi peste tot pentru măsurarea intensităţii cutremurelor. Dorinţa lui Richter era să protejeze populaţia de cutremure. Dar faţă de posibilităţile de prezicere sigură a cutremurelor era foarte sceptic.

În marea „cuvântare de rămas-bun“ a Domnului Isus Cristos, din care este citat versetul de astăzi, El indică spre faptul că în perioada sfârşitului, cutremurele vor fi o parte din judecata lui Dumnezeu. Oamenii vor muri de teamă în aşteptarea lucrurilor care se vor petrece pe pământ.

Acelaşi Domn, care a exprimat foarte clar ceea ce va fi în viitor, doreşte şi astăzi să salveze oameni de mânia viitoare a lui Dumnezeu. Mulţi au acceptat această ofertă, s-au plecat înaintea lui Dumnezeu şi s-au smerit. Păcatele lor au fost anulate. Ei vor fi păziţi nu numai de judecăţile temporare ale lui Dumnezeu, ci vor fi în siguranţă şi faţă de judecata veşnică ce va veni peste toţi oamenii care n-au vrut să-şi recunoască vina înaintea lui Dumnezeu. Groaza acelei judecăţi nu poate fi descrisă în cuvinte omeneşti, atât de gravă va fi. Și de aceea este vital a pune în ordine relaţia noastră cu Dumnezeu!

Când Isus va apărea încă o dată pe pământ, orice genunchi se va pleca înaintea Lui. Pe lângă aceasta orice limbă va mărturisi că Isus Cristos este Domnul. Autoritatea Sa va fi apoi respectată de toţi şi făcută cunoscut public. Această onoare viitoare pe care Domnul Isus o va primi de la creaturile Sale, Îl va preamări pe Dumnezeu. „Cine Îl cinsteşte pe Fiul, îl cinsteşte şi pe Tatăl.“

Prin credinţă putem să ne subordonăm deja astăzi autorităţii Sale şi să-L onorăm prin laudă şi adorare, ajută-ne Duhule Sfânt!

 

23 Decembrie 2016 – PLAN DE CITIREA BIBLIEI ÎNTR-UN AN

By | Blog | No Comments

23 Decembrie 2016 – PLAN DE CITIREA BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Mica 1-3

Mesajul cărții Mica e un amestec complex de judecată și speranță. Pe de altă parte, profețiile anunță judecata pentru Israel, datorită relelor sociale, a conducerii corupte și a idolatriei. Această judecată era așteptat să culmineze cu distrugerea Samariei și a Ierusalimului. Pe de altă parte, cartea proclamă nu numai restaurarea națiunii, ci și transformarea și înălțarea Israelului și a Ierusalimului. Mesajele de speranță și condamnare nu sunt totuși neapărat contradictorii, devreme ce restaurarea și transformarea au loc numai după judecată.

Prorocul îi condamnă pe domnitori, pe preoți și pe prorocii lui Israel care exploatează și îndrumă greșit poporul. Din cauza faptelor lor, Ierusalimul va fi distrus. Prorocul Mica proclamă izbăvirea poporului, care va merge din Ierusalim în Babilon, și încheie cu un îndemn pentru Ierusalim să distrugă națiunile care s-au strâns împotriva lui. Conducătorul ideal va veni din Betleem să apere națiunea, și profetul proclamă triumful rămășiței lui Iacov și întrevede o zi când Iehova va curăța națiunea de idolatrie și de încrederea în puterea militară. Prorocul prezintă un rezumat puternic și concis al cerințelor lui Iehova privitoare la dreptate și loialitate și anunță judecata asupra acelora care au urmat căile lui Omri și ale lui Ahab. Cartea se încheie cu o liturghie profetică, cuprinzând elemente de jale. Israel își mărturisește păcatul și este asigurat de izbăvirea care vine prin faptele mărețe ale lui Iehova.

Mica 5:2 este o profeție mesianică prezentată în contextul în care magii Îl caută pe Împăratul născut în Betleem (Matei 2:6). Acești împărați din Răsărit au fost folosiți de Dumnezeu, au urmat o stea și au aflat că din micuțul sat Betleem ieșise Prințul Păcii, Lumina lumii. Mesajul lui Mica privitor la păcat, pocăință și restaurare își găsește împlinirea finală în Isus Cristos, care este ispășirea pentru păcatele noastre (Romani 3:24-25) și singura cale către Dumnezeu (Ioan 14:6).

Dumnezeu dă avertismente, ca să nu trebuiască să suferim mânia Sa. Judecata vine cu siguranță dacă avertizările lui Dumnezeu nu sunt luate în seamă și dacă soluția Lui pentru păcat în jertfa Fiului Său este respinsă. În cazul celui care crede în Cristos, Dumnezeu ne va disciplina – nu din ură – ci pentru că ne iubește. El știe că păcatul distruge și vrea să fim în siguranță. Această stare de bine, care este promisiunea restaurării, îi așteaptă pe aceia care rămân în ascultare de El, îți mulțumim Tată!

22 Decembrie 2016 – PLAN DE CITIREA BIBLIEI ÎNTR-UN AN

By | Blog | No Comments

22 Decembrie 2016 – PLAN DE CITIREA BIBLIEI ÎNTR-UN AN

Neemia 12-13; Luca 21

Luca 21:19: „Prin răbdarea voastră, vă veți câștiga sufletele voastre” 

Fă ca pacea să fie prioritatea ta. Nu lăsa ca omul tău dinlăuntru să fie controlat de presiunile din afară. Când „mergi la război” toată lumea suferă, dar când „pacea lui Cristos … stăpânește în inimile voastre” (Coloseni 3:15), ea îți restaurează perspectivele și creează o atmosferă ce conduce la soluții.

Caută o cale de scăpare într-o direcție neașteptată. Când „îți încredințezi soarta în mâna Domnului” (Psalmul 37:5), să nu te miri când oamenii si împrejurările pe care le trimite în viața ta nu sunt ceea ce ai așteptat. Lui Balaam, Dumnezeu i-a vorbit printr-o măgăriță (Numeri 22) și a folosit un rug aprins pentru a-i atrage atenția lui Moise (Exod 3).

Nu te grăbi prea tare. Ai observat că cu cât mergi mai tare, cu atât mai în spate te găsești? Domnul Isus a spus: „Prin răbdarea voastră, vă veți câștiga sufletele voastre”.

Avem obiceiul să auzim următorul lucru: „Momentul ales de Dumnezeu este cel mai bun. Poate îți ascunde anumite indicații pentru a te face să-L cauți cu mai mare atenție. Nu încerca să te sustragi din relație și să-ți vezi de fapte. Dumnezeu este mai interesat de tine decât de ceea ce poți face pentru El”, și acest lucru este adevărat. Nu fi prea mândru pentru a cere ajutor.

Solomon a spus: „înțelepciunea este cu cei smeriți” (Proverbe 11:2). Dacă cei la care apelezi nu sunt disponibili imediat, ai răbdare și nu renunța.

Dumnezeu ne-a creat să lucrăm împreună și undeva pe drum, vei fi chemat să ajuți pe cineva împărtășindu-i ceea ce înveți chiar acum. „[Dumnezeu] ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca, prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz!” (2 Corinteni 1:4). Doamne îți mulțumim, ajută-ne să luăm aminte la aceste lucruri și să le practicăm!